„ТЕЦ Варна” ЕАД: Tenders


E-mail: z.pathare@varna-tpp.com
Phone: +359 6656535 /+359 6656483
Country: Holy See (Vatican City State)
Town: С. Езерово
Address: „ТЕЦ Варна” ЕАД
103551629
„ТЕЦ Варна” ЕАД
С. Езерово
9168
Holy See (Vatican)
Лице за контакт: 9168
Телефон: +359 6656535 /+359 6656483
Електронна поща: z.pathare@varna-tpp.com
Факс: +359 52665-6371
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.varna-tpp.com
Адрес на профила на купувача: https://varna-tpp.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
Total: 1